6. Postira Seaside Film Festival
Međunarodni festival kratkometražnog filma

27.07. - 31.07.2016.
Postira / Brač / Hrvatska

SPONZORI:
https://sites.google.com/site/postiraseasidefestival1/hrvatski/sponzori

                                                                     PARTNERI: