22.07.2011
21:00 - 23:00
MEĐUNARODNI PROGRAM

Souterrain (Njemačka)
L´Accordeure (Francuska)
Pruvodkyne (Češka Republika)
Vahetus (Estonia)
Bear (Australija)
Pentecost (Irska)
Apele Tac (Njemačka, Rumunjska)
Na Wewe (Belgija, Burundi)

Filmovi će biti prikazani na izvornom jeziku s engleskim titlovima


23.07.2011
21:00 - 23:00
HRVATSKI PROGRAM


lokalni filmovi:

Bicikleta (Goran Slavković)
Život je (koliko-toliko) lijep (Marko Salamunović)

Filmovi će biti prikazani na hrvatskom s engleskim titlovima


24.07.2011
21:00 - 23:00
MEĐUNARODNI PROGRAM

Ghost (Južna Koreja)
Baya´a El Ward (Palestina, Francuska, Engleska)
La Gran Carrera (Španjolska)
Casus Belli (Grčka)
Tasnim (Israel)
Thermes (Belgija)
Yuri Lennon´s Landing On Alpha 46 (Njemačka, Švicarska)
Suiker (Nizozemska) 

Filmovi će biti prikazani na izvornom jeziku s engleskim titlovima