27.07.2016
21:00 - 23:00 @ Pjaca

MEĐUNARODNA KONKURENCIJA 1

Filmovi će biti prikazani na izvornom jeziku s hrvatskim i engleskim titlovima


28.07.2016
21:00 - 23:00 @ Pjaca

MEĐUNARODNA KONKURENCIJA 2

Filmovi će biti prikazani na izvornom jeziku s hrvatskim i engleskim titlovima28.07.2016
24:00 - 02:00 @ Prja

MIDNIGHT SHORTS 1


Filmovi će biti prikazani na izvornom jeziku s engleskim titlovima30.07.2016
21:00 - 23:00 @ Pjaca

HRVATSKI FILMOVI

LOKALNI FILMOVI
filmovi iznenađenja

Filmovi će biti prikazani na hrvatskom s engleskim titlovima


31.07.2016
22:30 - 01:00  Prja

MIDNIGHT SHORTS 2

Filmovi će biti prikazani na izvornom jeziku s engleskim titlovima
Subpages (43): View All