Somebody else
Netko drugi


Laurent King / Kina, China / 2016 / 15´

Dečko koji parkira automobile pretvara se da je nešto više kako bi zaveo prekrasnu pripadnicu višeg sloja. Lutaju noćnim Šangajem, ali privlačnost među njima ugrožena je njegovim lažima… i njezinom tajnom. 

A car valet pretends to be a golden boy to charm a beautiful socialite. They wander through Shanghai at night, their budding attraction threatend by his lies ... and her secret.