Monday - A German Love Story
Ponedjeljak - njemačka ljubavna priča


Britta Strampe & Sophie Linnenbaum / Njemačka; Germany / 2017 / 5´

Klaus has a new job. And it´s brilliant. The best job in the world. There is just one small snag: after work.

Klaus ima novi posao. Sjajan posao. Najbolji na svijetu. Ali postoji kvaka: što kad posao završi?