Je suis si loin
Tako sam daleko
I am so far


Leo Grandperret / Francuska; France / 2019 / 2´


Stvari koje se čine jednostavnima, nekad to jednostavno nisu.

Sometimes, things that seem simple, just aren't.