Mikrokazeta - najmanja kazeta koju sam ikad vidio
Microcassette - The Smallest Cassette I've Ever Seen


Igor Bezinović & Ivana Pipal / Hrvatska; Croatia / 2020 / 19´


Zoki slučajno pronalazi mikrokazetu na hrpama smeća velikog odlagališta otpada na otoku Lošinju. Detaljnim istraživanjem odbačenog predmeta odajemo počast slučajnosti i mašti.

Among the garbage heaps of a big landfill on a Croatian island, Zoki uncovers a microcassette. A close study of the discarded object serves as a tribute to chance and imagination.