29.07.2015
21:00 - 23:00 @ Pjaca

MEĐUNARODNA KONKURENCIJA 1
Filmovi će biti prikazani na izvornom jeziku s hrvatskim i engleskim titlovima


Filmovi će biti prikazani na izvornom jeziku s hrvatskim i engleskim titlovima30.07.2015
24:00 - 02:00 @ Prja

MIDNIGHT SHORTS 1

Filmovi će biti prikazani na izvornom jeziku s engleskim titlovima31.07.2015
21:00 - 23:00 @ Pjaca

Fokus Francuska

Predstavljanje filma sa partnerskog festivala
Cottbus Film Festival

Filmovi će biti prikazani na izvornom jeziku s hrvatskim i engleskim titlovima


01.08.2015
21:00 - 23:00 @ Pjaca

HRVATSKI FILMOVI