10.08.22: Dobitnik nagrade publike u međunarodnoj konkurenciji je Emmanuel Tenenbaum sa svojim filmom "Free Fall". Dobitnik nagrade publike u Midnight Shorts programu je Toryn Westcott "Working from Home". ČESTITAMO!!!

03.08.21: Dobitnik nagrade publike je Doug Roland sa svojim filmom "Feeling Through". ČESTITAMO!!!

02.08.20: Dobitnik nagrade publike je Laurent Firode sa svojim filmom "There is someone at home". ČESTITAMO!!!

31.07.19: Dobitnik nagrade publike je Yves Piat sa svojim filmom "Nefta Football Club". ČESTITAMO!!!

30.07.18: Dobitnici nagrade publike su Benjamin Cleary i TJ O'Grady Peyton sa svojim filmom "Wave". ČESTITAMO!!!

31.07.17: Dobitnik nagrade publike je Lewis Rose sa svojim filmom "The Chop". ČESTITAMO!!!

01.08.16: Dobitnik nagrade publike je Michael Geoghegan sa svijim filmom "The Immaculate misconception". ČESTITAMO!!!

02.08.15: Dobitnik nagrade publike je Alexis Michalik sa svojim filmom "Au Sol / Grounded". ČESTITAMO!!!!

04.08.14: Dobitnik nagrade publike je Fauston da Silva sa svojim filmom "My friend Nietzsche". ČESTITAMO!!!!

05.08.13: Dobitnik nagrade publike je Rupert Reid sa svojim filmom "BOO!". ČESTITAMO!!!

17.08.12: Dobitnik nagrade publike je Michael Davies sa svojim filmom "LOVE AT FIRST SIGHT". ČESTITAMO!!!

31.07.11: Dobitnik nagrade publike je film Suiker/Sugar (Jeroen Annokkée / Netherlands / 2010). ČESTITAMO!!!