Mare iz Varosa

Priča o Mari iz Velog Varoša

Story about Mare

Igor Šeregi / Hrvatska; Croatia / 2013 / 19´

Jednog sasvim običnog popodneva doktor je Mari rekao da će uskoro umrijeti.

One normal afternoon the doctor told Mare that she will die soon.