Moderne Kunst

Moderne Kunst

Suvremena umjetnost

Contemporary art

Marko Šantić / Slovenija; Slovenia / 2017 / 18´

Bojan i njegova supruga Ida žive naizgled skladno, ali bez ikakvog fizičkog dodira. Ona je domaćica, on je čuvar u Muzeju suvremene umjetnosti. Jednoga dana u muzej stiže vrijedna izložba, za čije je čuvanje zadužen Bojan. Svojom energijom i simbolikom, izložba počinje nagrizati Bojanov brak.

Bojan and his wife Ida seem to live in harmony, but without any physical contact. She is a housewife and he is a guard at the Museum of Contemporary Art. One day, a very expensive exhibit arrives at the Museum and Bojan is charged with protecting it. With its energy and symbolism, the new exhibit starts to unsettle Bojan’s marriage.