Dispersion

Dispersion

Disperzija

Basile Vuillemin / Švicarska, Belgija; Switzerland, Belgium / 2018 / 8´

Da bi sahranio svoju majku, čovjek se koristi automatiziranim pogrebnim poduzećem.

A man uses an automated funeral home company to bury his mother.