Just tell him

Just Tell Him How You Feel

Reci mu kako se osjećaš

Joshua Calder / Australija; Australia / 2018 / 5´

Mlada žena ogolila je svoju dušu u bolno neobičnoj, neuzvraćenoj izjavi ljubavi.

A young woman bares her heart in a painfully awkward, and unreciprocated declaration of love.