Stori zjog

Stori zjog

Old Court

Salamunovići / Hrvatska; Croatia / 2019 / 11´

Postira, 1985. Dodjela nagrada za boćanje i pripadajuće batude.

Postira, 1985. Bocce award ceremony and with accompanying jokes.