I'm so far

Je suis si loin

Tako sam daleko

I am so far

Leo Grandperret / Francuska; France / 2019 / 2´

Stvari koje se čine jednostavnima, nekad to jednostavno nisu.

Sometimes, things that seem simple, just aren't.