27.07.2021


21:00 - 23:00 @ školsko igralište


MEĐUNARODNA KONKURENCIJA 1

David (SAD)

The Inner Code (Španjolska)

White Eye (Izrael)

The Manchador (Norveška, Iran)

Masel Tov Cocktail (Njemačka)

filmovi će biti prikazani na izvornom jeziku s hrvatskim i engleskim titlovima

28.07.2021


21:00 - 23:00 @ školsko igralište


MEĐUNARODNA KONKURENCIJA 2

Feeling Through (SAD)

The Kicksled Choir (Norveška)

The Letter Room (SAD)

Sticker (Sjeverna Makedonija)

The Key to Dreams (Francuska)

filmovi će biti prikazani na izvornom jeziku s hrvatskim i engleskim titlovima

29.07.2021


21:00 - 23:00 @ školsko igralište


FOKUS: ORIJENT I BLISKI ISTOK

Behind the glasses (Iran)

The Departure (Francuska, Maroko)

Aziza (Libanon)

Fine (Izrael)

The School Bus (Turska)

Tattoo (Iran)

Extra Safe (Egipat)

filmovi će biti prikazani na izvornom jeziku s hrvatskim i engleskim titlovima30.07.2021

21:00 - 23:00 @ školsko igralište


HRVATSKI I LOKALNI FILMOVI

Angina pectoris

Stanar

Kad si mlad

Ništa ja tebi ne govorim, samo kažem

Život je (koliko toliko) lijep

filmovi će biti prikazani na hrvatskom s engleskim titlovima
31.07.2021

22:00 - 00:00 Prja


MIDNIGHT SHORTS 1

Mikrokazeta (Hrvatska)

Three Meetings of the Extraordinary Committee (UK, Bugarska)

Greetings from Nigeria (Slovačka)

Pussy Boo (Francuska)

We are not Animals (Francuska)

God's Daughter dances (Južna Korea)

filmovi će biti prikazani na izvornom jeziku s engleskim titlovima
01.08.2021

22:00 - 00:00 @ Prja


MIDNIGHT SHORTS 2

I'm so Far (Francuska)

Sigurno mrtvi (Hrvatska)

Smokers (Njemačka)

Lost Rabbits (Belgija)

Grab Them (Švedska)

They are watching (Belgija)

If (Girlfriend Deluxe) (UK)

filmovi će biti prikazani na izvornom jeziku s engleskim titlovima