Program 2018

24.07.2018

21:00 - 23:00 @ Pjaca

MEĐUNARODNA KONKURENCIJA 1

Game (SAD)

The President´s Visit (Libanon, Katar, SAD)

Super Nice (Australija)

Heartstrings (Njemačka)

The Invisible Hand of Adam Smith (Slovenija)

Gratis (Nizozemska)

Contractor 014352 (UK)

Wave (Irska)

filmovi će biti prikazani na izvorno jeziku s hrvatskim i engleskim titlovima

26.07.2018

21:00 - 23:00 @ Pjaca

FOKUS: MI I ONI

Modern Family (Njemačka)

Truck (Turska)

The Transfer (Izrael)

Predstavljanje filma sa partnerskog festivala

Cottbus Film Festival

Simon's Way (Armenija, Francuska, Turska)

filmovi će biti prikazani na izvorno jeziku s hrvatskim i engleskim titlovima

27.07.2018

21:00 - 23:00 @ Pjaca

HRVATSKI FILMOVI

Siguran Let

Marija

Gdje se vrabac skriva kad je hladno

U plavetnilo

filmovi će biti prikazani na hrvatskom s engleskim titlovima

28.07.2018

21:30 - 02:00 Prja

MIDNIGHT SHORTS 2 & ZAVRŠNI PARTY

The Club (Francuska)

Moderne Kunst (Slovenija)

The Screenwriter (Belgija)

We are not Animals (Francuska)

Famille a vendre (Belgija)

The Counselor (Kanada)

The Pencil (Francuska)

filmovi će biti prikazani na izvorno jeziku s engleskim titlovima